Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ11
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
2
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
2
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
B Βασικό
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
B Βασικό
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία και αρχιτεκτονική συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων σε πραγματικό χρόνο. Σύνδεση υπολογιστή με τον αναλογικό κόσμο. Αναλογικό μέρος - προεπεξεργασία σημάτων. Αισθητήρες και μετατροπείς (εισόδου και εξόδου). Ψηφιο-αναλογική μετατροπή. Αναλογικο-ψηφιακή μετατροπή. Συστήματα συλλογής δεδομένων και συστήματα ελέγχου. Ιδεατά όργανα μέτρησης (virtual intstuments), φίλτρα, συναρτήσεις παραθύρου, προσαρμογή δεδομένων. Τεχνικές προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών στη γλώσσα G (περιβάλλον LabVIEW) για: α) έλεγχο διαδικασιών, β) εφαρμογές μετρήσεων και δοκιμών, γ) επιστημονικούς υπολογισμούς, δ) ψηφιακή επεξεργασία σημάτων (ΨΕΣ) και ε) δημιουργία ιδεατών οργάνων μετρήσεων και ελέγχου.

Βιβλιογραφία
  • Γ. Κουρουπέτρογλου "Μαθήματα Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος σε Πραγματικό Χρόνο", Αθήνα, 2004.
  • S. Sumathi, P. Surekha "LabVIEW based Advanced Instrumentation Systems", εκδότης Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.
  • Κ. Καλοβρέκτης "LabVIEW για Μηχανικούς" 3η έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2013.