Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  παρέχει σε ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, σύμφωνα με τον συνημμένο Κανονισμό.