Ταυτότητα Τμήματος

2930
Ενεργοί Προπτυχιακού
55
Διδάσκοντες (ΔΕΠ & ΕΔΙΠ)
3976
Απόφοιτοι Προπτυχιακού
2053
Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών
357
Διδάκτορες
170
Προσφερόμενα μαθήματα

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1989 ως Τμήμα Πληροφορικής (Προεδρικό Διάταγμα 379/1989, ΦΕΚ 167/Α/16-6-1989), ουσιαστικά όμως άρχισε να λειτουργεί το 1986, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, ως «Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών». Οι πρώτοι πτυχιούχοι του Τμήματος αποφοίτησαν το 1990. Το 2000 μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΦΕΚ 198/Α/13-9-2000).

Υποστηρίζει τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τόσο του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών, όσο και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ειδίκευσης, καθώς και οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, με την ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητές του αποκτούν στέρεα επιστημονική βάση, ουσιαστική και σημαντική ερευνητική και πρακτική εμπειρία στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες, ώστε να ανταποκρίνονται στις δυσκολότερες απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

 

Οργάνωση

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τρεις Τομείς:

Α’ Τομέας: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με στόχο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αλγόριθμοι, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Βιοπληροφορική, Γραφικά, Επιστημονικοί Υπολογισμοί, Επιχειρησιακή Έρευνα, Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Συστήματα Συστάσεων.

Β’ Τομέας: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με στόχο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και Διαδραστικά Συστήματα, Ανάπτυξη Λογισμικού, Αρχιτεκτονική και Υλικό Υπολογιστών, Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα, Βάσεις Δεδομένων – Μεγάλα Δεδομένα, Γλώσσες Προγραμματισμού, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες, Διαχείριση Δεδομένων, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση, Επιστήμη Δεδομένων, Εφαρμογές Διαδικτύου, Κατανεμημένα Συστήματα, Κοινωνικά Δίκτυα, Μεταγλωττιστές, Παράλληλα Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα, Σχεδίαση και Δοκιμή VLSI Κυκλωμάτων και Συστημάτων σε Τσιπ, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού, Υλικό και Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων, Υλοποίηση Αλγορίθμων στο Υλικό – Γλώσσες Περιγραφής Υλικού – Τεχνολογία FPGA.

Γ’ Τομέας: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, με στόχο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Διαστημικά Ψηφιακά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστήματα, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Επεξεργασία Φωνής (Ομιλίας & Τραγουδιού) και Μουσικής, Μηχανική Μάθηση, Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού, Συστήματα Επικοινωνιών, Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό, Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Φωτονική Τεχνολογία.

Για τις παραπάνω δραστηριότητες το Τμήμα διαθέτει όχι μόνο ερευνητικά αλλά και αντίστοιχα εργαστήρια ασκήσεως των φοιτητ(ρι)ών.

Αξιόλογη είναι και η συμμετοχή του Τμήματος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι μεταξύ των πρώτων, στην Ελλάδα, σε προσέλκυση εξωτερικών πόρων. Επίσης, το Τμήμα είναι μεταξύ των πρώτων σε αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια.

Η εμπειρία των μελών του Τμήματος στα παραπάνω προγράμματα έχει οδηγήσει τις Πανεπιστημιακές αρχές να αναθέσουν στο Τμήμα υπευθυνότητα διαχείρισης ή/και εκτέλεσης μεγάλων πανεπιστημιακών προγραμμάτων ανάπτυξης στους τομείς των Δικτύων, στις Βιβλιοθήκες, στην Επαγγελματική Κατάρτιση, κλπ.


Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι μέλος της Informatics Europe  Informatics Europe logo