Πασχάλης Αντώνης

φωτογραφία προφίλ
Πασχάλης Αντώνης
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
A41
Τηλέφωνο
+30 210 7275231
Email
paschalisatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
 • 1983: Πτυχίο Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1986: Επαγγελματικό Ενδεικτικό στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1987: Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
 • Οκτώβριος 2008 - σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Φεβρουάριος 2004 - Οκτώβριος 2008: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Απρίλιος 1999 - Φεβρουάριος 2004: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • 16 Μαρτίου 1999 - 31 Μαρτίου 1999: Ερευνητής βαθμίδας Β΄ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος".
 • Σεπτέμβριος 1995 - 15 Μαρτίου 1999: Ερευνητής βαθμίδας Γ΄ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος".
 • Ακαδημαϊκό έτος 1992-1993: Εντεταλμένος Καθηγητής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με το Π.Δ. 407, στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Απρίλιος 1989 - Απρίλιος 1993: Συνεργαζόμενος Ερευνητής με προσόντα Δ' βαθμίδας (Post. Doc.), στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος".
 • Οκτώβριος 1988 - Αύγουστος 1995: Συνεργάτης Ερευνητής με συμβάσεις ανάθεσης ερευνητικού έργου στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος".
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Επαναδιαμορφώσιμες Μονάδες Επεξεργασίας Δεδομένων Ωφέλιμου Φορτίου για Μελλοντικές Διαστημικές Εφαρμογές
 • Πυρήνες IP για Υλοποίηση στο Υλικό Αλγορίθμων Επεξεργασίας Δεδομένων Εν-Πτήση για Διαστημικές Αποστολές (π.χ. η Αποστολή PROBA-3 της ESA)
 • Αυτό-Δοκιμή Συστημάτων Υλοποιημένων σε ένα Ολοκληρωμένο Κύκλωμα (System-on-Chip) Bασισμένη σε Ενσωματωμένο Επεξεργαστή
 • Ανίχνευση Ελαττωμάτων Επεξεργαστών-Μνημών κατά τη Διάρκεια της Κανονικής Λειτουργίας (On-Line) και Ανάλυση της Αξιοπιστίας τους
 • Λογική/RTL Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων με Τεχνικές Αύξησης της Δοκιμαστικότητας (DFT) και Ενσωματωμένης Αυτό-Δοκιμής (BIST)
 • Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ανεκτικών σε Ελαττώματα
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα