Γεωργιάδης Παναγιώτης

Γεωργιάδης Παναγιώτης
Ιδιότητα
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
Α47
Τηλέφωνο
+30 210 7275235
Email
p [dot] georgiadisatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές

Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών (1969)

M.Sc. in Computer Science, Warwick University, England (1974)

Διδακτορικό στην Επιστήμη της Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1982)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

1982: Λέκτορας Φυσικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

1986: Επίκουρος Καθηγητής Φυσικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

1989: Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

1994: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

2007: Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Προσομοίωση Συστημάτων
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  • Διαχείριση (management) Έργων Πληροφορικής
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου - Ασφάλεια
  • Ποιότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα