Ροντογιάννης Παναγιώτης

φωτογραφία προφίλ
Ροντογιάννης Παναγιώτης
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Θεωρητική Πληροφορική
Γραφείο
B8
Τηλέφωνο
+30 210 7275102
Email
prondoatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1989: Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.
  • 1991: M.Sc. στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς
  • 1994: Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2008-Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2000-2008 : Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1997-2000 : Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1996-1997 : Επισκέπτης Διδάσκων-Ερευνητής (ΠΔ. 407), Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1990-1994 : Ερευνητικός Υπότροφος, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο της Victoria, Καναδάς

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Συναρτησιακός Προγραμματισμός
  • Λογικός Προγραμματισμός
  • Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
  • Τεχνικές Μεταγλώττισης Δηλωτικών Γλωσσών
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα