Γουνόπουλος Δημήτριος

Γουνόπουλος Δημήτριος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
Β9
Τηλέφωνο
+30 210 7275227
Email
dgatdi [dot] uoa [dot] gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα