Γουνόπουλος Δημήτριος

Γουνόπουλος Δημήτριος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
Β9
Τηλέφωνο
+30 210 7275227
Email
qt@qv.hbn.terg.aou.id@gd
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα