Ζησιμόπουλος Βασίλειος

Ζησιμόπουλος Βασίλειος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Θεωρητική Πληροφορική
Γραφείο
Β55
Τηλέφωνο
+30 210 7275156
Email
vassilisatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1996: "Habilitation" Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας, Πανεπιστήμιο ORSAY, Γαλλία
  • 1984: Διδακτορικό Πληροφορικής, Τμήμα Πρηροφορικής, Πανεπιστήμιο ORSAY, Γαλλία
  • 1982: DEA Πληροφορικής, Τμήμα Πρηροφορικής, Πανεπιστήμιο ORSAY, Γαλλία
  • 1980: Μεταπτυχιακό Η/Υ και Επιχειρησιακής Ερευνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1978: Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2000-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1997-00: Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Paris-Nord, Γαλλία

1989-97: Maitre de Conferences, στο τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο ORSAY, Paris-Sud, Γαλλία

1992-97: Επικεφαλής του ερευνητικού άξονα "Παράλληλοι και κατανεμημένοι αλγόριθμοι" στο ερευνητικό εργαστήριο Πληροφορικής (LRI) του Πανεπιστημίου ORSAY, Paris-Sud, Γαλλία

1988-91: Ερευνητής στην Εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. (Telecommunications and Signaling), τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

1986-87: Επιστημονικός συνεργάτης, Γενικό Επιτελείο Στρατού (Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ)

1985-86: Επιστημονικός συνεργάτης στην Σχολή Τηλεπικοινωνιών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ)

1984-85: Επιστημονικός συνεργάτης στην Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Γαλλίας (EDF)

1982-84: Ερευνητής στο ερευνητικό εργαστήριο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου ORSAY, Paris-Sud, Γαλλία

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Επιχειρησιακή Ερευνα
  • Αλγόριθμοι, Θεωρία Γράφων και Νευρωνικά δίκτυα
  • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα