Ρουσσοπούλου Μέμα

φωτογραφία προφίλ
Ρουσσοπούλου Μέμα
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγήτρια
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
A38
Τηλέφωνο
+30 210 7275157
Email
memaatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών (2003), Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο του Stanford
  • Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών (1995), Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο του Maryland στο College Park
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
  • Μάρτιος 2009 - σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ιούνιος 2006 - Μάρτιος 2009: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Σεπτέμβριος 2003 - Ιούλιος 2007: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Gordon McKay Endowment, Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Harvard
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Κατανεμημένα Συστήματα
  • Peer-to-peer συστήματα
  • Ψηφιακή διαφύλαξη
  • Δικτύωση
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα