Συβρίδης Δημήτριος

φωτογραφία προφίλ
Συβρίδης Δημήτριος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
A44
Τηλέφωνο
+30 210 7275322
Email
dsyvridiatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • 1982: Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1984: Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1988: Διδακτορικό στο Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
  • 1997 - σήμερα: Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1994 - 1997: Κύριος Ερευνητής, Ομάδα Οπτικών Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 1990 - 1994: Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Κβαντικής Ηλεκτρονικής, Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ETH Zurch)
  • 1989 - 1990: Μεταδιδακτορική Υποτροφία, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτη
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα