Χαλάτσης Κωνσταντίνος

φωτογραφία προφίλ
Χαλάτσης Κωνσταντίνος
Ιδιότητα
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
A49
Τηλέφωνο
+30 210 7275201
Email
halatsisatdi [dot] uoa [dot] gr

 

Ώρες Γραφείου: Κατά την περίοδο των μέτρων κατά του κορωνοϊού συστήνεται η επικοινωνία με τους διδάσκοντες να γίνεται μέσω e-mail ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Office Hours: In response to spatial distancing measures during COVID-19, it is recommended that communication with staff is conducted via e-mail and video conferencing.

Σπουδές
 • 1964: Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1966: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ηλεκτρονική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1971: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών, University of Manchester (UMIST), UK
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
 • 2008 - Σήμερα: Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1988 - 2008: Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1988 - 1993: Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
 • 1981 - 1988: Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 1985 - 1987 και 1978 - 1979: Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Υπολογιστών του CERN, Geneve, CH.
 • 1979 - 1981: Διευθυντής του Υπολογιστικού Κέντρου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
 • 1971 - 1979: Ερευνητής στο Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λογική Σχεδίαση
 • Σχεδιασμός VLSI
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Εμπειρα Συστήματα
 • Τεχνολογία Γνώσεων
 • Λογικός Προγραμματισμός και Μηχανές PROLOG
 • Βάσεις δεδομένων και γνώσεων
 • Προγραμματισμός με Περιορισμούς
 • Αριστοποίηση χρονοπρογραμματισμού και σχεδιασμού
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων
 • Εικονική Πραγματικότητα
 • Παράλληλοι υπολογισμοί
 • Παράλληλοι Αλγόρυθμοι
 • Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης (HPCN)
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων