Κολλιόπουλος Σταύρος

placeholder image
Κολλιόπουλος Σταύρος
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Θεωρητική Πληροφορική
Γραφείο
B6
Τηλέφωνο
+30 210 7275108
Email
sgkatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • Διδακτορικό σε Επιστήμη Υπολογιστών, Dartmouth College, Hanover, NH, 1998
  • MS σε Επιστήμη Υπολογιστών, Dartmouth College, Hanover, NH, 1995
  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1993
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2016-Σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων, EΚΠΑ

2010-2016: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων, EΚΠΑ

2004-2010: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων, EΚΠΑ

1999-2004: Επίκουρος Καθηγητής, Department of Computing and Software, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.

1998-1999: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, NEC Research Institute, Princeton, NJ, USA.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων
  • Συνδυαστική βελτιστοποίηση
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα