Σταυρακάκης Ιωάννης

φωτογραφία προφίλ
Σταυρακάκης Ιωάννης
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
B1
Τηλέφωνο
+30 210 7275315
Email
ioannisatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
  • Πενταετούς διάρκειας πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπισττήμιο Θεσσαλονίκης, 1983
  • Ph.D. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, University of Virginia, 1988
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002 - Σήμερα)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1999 - 2002)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Η/Υ, Northeastern University (NU), Boston, MA, USA (1994 - 1999).

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, University of Vermont (UVM), Burlington, VT, USA (1988 - 1994). Προαγωγή σε Αναπληρωτής Καθηγητής το 1994.

Βοηθός Έρευνας, Εργαστήριο Επικοινωνιακών συστημάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, University of Virginia, Charlottesville, VA, USA (1984 - 1988).

National Technological University (NTU), Καθηγητής Διδασκαλίας , 1994 - 97.

Επισκέπτης Ερευνητής, CNUCE Institute of the Italian National Research Council (CNR), Pisa, Italy (summer 1994).

Επισκέπτης Καθηγητής, Queen΄s University, Kingston, Canada (Aug. 1990).

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
  • Θέματα σχεδιασμού (ενσύρματου και ασύρματου/κινητού) Internet και ATM/B-ΙSDN τεχνολογίας σε εύρος από επίπεδο σύνδεσης έως επίπεδο εφαρμογής
  • Πρωτόκολλα κατανομής πόρων σε δίκτυα Υπολογιστών / Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
  • Χαρακτηρισμός κίνησης και πολυπλεξία για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, μη πραγματικού χρόνου, πολυμέσων. Έλεγχος συμφόρησης και χρονοπρογραμματισμός σε συνθήκες με καταληκτικούς χρόνους
  • Μοντελοποίηση και υπολογισμός απόδοσης δικτυώνω κατανεμημένα και κεντρικοποιημένα συστήματα ουρών
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα