ΔΠΜΣ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- STAR» Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22

17/05/2021

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο ΔΠΜΣ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR) στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Διαστημική Τεχνολογία – SpaceUpstream
  2. Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – SpaceDownstream

Το ΔΠΜΣ “STAR” λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Ιδρυμάτων, Σχολών και Τμημάτων:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών:

  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή:

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Τμήμα Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://star.uoa.gr/
καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος, (e-mail: secretatdi [dot] uoa [dot] gr, τηλ. 2107275192, 2107275173)

  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 17/05/2021 έως 11/06/2021
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έως 02/07/2021
  • Έναρξη Μαθημάτων 04/10/2021

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 17/05/2021 έως 11/06/2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php