ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ - Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας αιτήσεων