ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ - Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας αιτήσεων

07/06/2021

Παράταση Προθεσμίας Αίτησης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 11 Ιουνίου 2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php.