Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
24/06/2020
Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
24/06/2020
Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
24/06/2020
ΔΠΜΣ Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες (Space Technologies, Applications and seRvices- STAR) Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
22/06/2020
ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
22/06/2020
ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
22/06/2020
ΠΜΣ Πληροφορική - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΠΜΣ Πληροφορική
22/06/2020
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξηςεισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
22/06/2020
Παράταση προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ "Data Science and Information Technologies"
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
04/06/2020
Προκήρυξη ΔΠΜΣ Science, Technology, Society—Science and Technology Studies
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών