Προκήρυξη έως 7 υποτροφιών του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη

05/04/2022

Επισυνάπτεται η προκήρυξη εως 7 υποτροφιών του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, για καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι 16/5/2022
http://www.fanourakisfoundation.org

News Theme