Προκήρυξη έως 7 υποτροφιών του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη