Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ERASMUS+, ακ. Έτους 2020-2021

20/05/2020

D KOBLENZ 02

Καραβαγγέλη Ευτυχία

Πιτσιλού Βασιλική

Κεσμεντζής Κωνσταντίνος Νικηφόρος

 

CH LUGANO 01

Χίου Ρίτα-Αννα

 

Ο τελικός συγκεντρωτικός πίνακας βρίσκεται στο eclass στο μάθημα "Πρόγραμμα Έρασμος" (F118): Έγγραφα->Για Φοιτητές->ERASMUS 2020-2021 ->Πίνακες Επιλογής ERASMUS+ 2020-2021

News Theme