Διοίκηση

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με το νόμο είναι:

  • η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ
  • ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος όρισε (ΑΔΑ ΨΡΤΖ46ΨΖ2Ν-ΗΕΝ) ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής τους καθηγητές Μανόλη Κουμπαράκη (Διευθυντής του ΠΜΣ), Μέμα Ρουσσοπούλου (Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΠΜΣ), Ευστάθιο Χατζηευθυμιάδη, Ιωάννη Παναγάκη, και Φίλιππο Τζαφέρη.