Μαθήματα & Eξετάσεις

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις του ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Β' Εξάμηνο

 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Βασικό μάθημα ειδίκευσης
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Γ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
   

Ο αριθμός των μαθημάτων που δηλώνουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) σε κάθε ένα εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών κάθε ΜΦ είναι αυστηρά 5.

Τα μαθήματα (βασικά και επιλογής) που δηλώνουν οι ΜΦ στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου μπορούν να αλλάξουν κατά τις δηλώσεις των επόμενων εξαμήνων φοίτησής τους.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται τα παρακάτω Βασικά και Επιλογής μαθήματα ανά ειδίκευση. Κάθε μάθημα έχει έξι (6) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Ειδίκευση: Μηχανική Υπολογιστών 

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M114.EN1B Ενσωματωμένο Λογισμικό και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
  • M127.EN1B Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα
  • M129.EN1B Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
  • M160.EN1B Σχεδίαση Ψηφιακών CMOS VLSI Κυκλωμάτων
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M106.EN1B Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • M133.EN1B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
  • M137.EN1B Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
  • M143.EN1E Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
  • M154.EN1B Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M131.EN1E Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα
  • M140.EN1E Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού                 
  • M152.EN1E Συστήματα Πολυμέσων
  • M159.EN1E Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • M321-M340.EN1E Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υπολογιστών
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M115.EN1E Επεξεργασία Εικόνας
  • M124.EN1E Μηχανική μάθηση
  • M153.EN1E Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
  • M158.EN1E Σχεδίαση Αναλογικών και Μικτών Αναλογοψηφιακών VLSI Κυκλωμάτων
  • M172.EN1E Υπολογιστική Φωτονική
  • M321-M340.EN1E Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υπολογιστών
    

Ειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M121.EN2B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
  • M136.EN2B Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες
  • M150.EN2B Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
  • M167.EN2B Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M124.EN2B Μηχανική Μάθηση
  • M132.EN2B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων
  • M143.EN2B Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
  • M146.EN2B Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
  • M154.EN2B Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

 Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M105.EN2E Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
  • M112.EN2E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • M113.EN2E Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
  • M117.EN2E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
  • M130.EN2E Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
  • M152.EN2E Συστήματα Πολυμέσων
  • M155.EN2E Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
  • M159.EN2E Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • M341-M360.EN2E Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M106.EN2E Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • M107.EN2E Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • M111.EN2E Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
  • M112.EN2E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • M118.EN2E Εφαρμογές Διαδικτύου
  • M120.EN2E Κατανεμημένα Συστήματα
  • M134.EN2E Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
  • M137.EN2E Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
  • M155.EN2E Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
  • M166.EN2E Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων     
  • M172.EN2E Υπολογιστική Φωτονική
  • M341-M360.EN2E Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος

    

Ειδίκευση: Δικτύωση Υπολογιστών

Βασικά Μαθήματα

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M105.EN3B Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων
  • M113.EN3B Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό
  • M121.EN3B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
  • M130.EN3B Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M107.EN3B Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • M111.EN3B Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
  • M118.EN3B Εφαρμογές Διαδικτύου
  • M132.EN3B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων

Μαθήματα Επιλογής

 • Χειμερινό εξάμηνο
  • M112.EN3E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • M116.EN3E Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία
  • M117.EN3E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
  • M152.EN3E Συστήματα Πολυμέσων
  • M301-M320.EN3E Ειδικά Θέματα Δικτύωσης
    
 • Εαρινό Εξάμηνο
  • M106.EN3E Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες
  • M108.EN3E Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • M120.EN3E Κατανεμημένα Συστήματα
  • M124.EN3E Μηχανική Μάθηση
  • M134.EN3E Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
  • M146.EN3E Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας
  • M166.EN3E Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • M301-M320.EN3E Ειδικά Θέματα Δικτύωσης
    

Εξετάσεις και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει:

 • να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που έχει επιλέξει συγκεντρώνοντας έτσι εξήντα (60) ECTS και
 • να έχει εγκριθεί η Διπλωματική του εργασία από την Εξεταστική Επιτροπή.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 και η επίδοση στο μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 30 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η περίοδος των εξετάσεων (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου ή της επαναληπτική) έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).
 

Η βαθμολογία των μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με ακρίβεια μισής ακέραιης μονάδας (0,5).

Ο βαθμός του ΔΜΣ προσδιορίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου από το μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων, με βαρύτητα 1 και του βαθμού της Διπλωματικής με βαρύτητα 5. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,50 έως 10), λίαν καλώς (6,50 έως 8,49), καλώς (5,00 έως 6,49).

Περιεχόμενο Μαθημάτων