Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2020-21

Με απόφαση των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χορηγούνται υποτροφίες αριστείας - απαλλαγής από την τέταρτη δόση  των τελών φοίτησης - στους εξής φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων:

  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
    • EN3.20.0009
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
    • IC1.20.0005
    • IC1.20.0006