Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2022-23

Με απόφαση των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χορηγούνται υποτροφίες αριστείας - απαλλαγής από την τέταρτη δόση  των τελών φοίτησης - στους εξής φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων:

  • Πληροφορική: 7115112200020
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων: 7115122200012, 7115122200007
     
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 7115132200009