Αναβολή Μαθήματος M124 - Μηχανική Μάθηση 24/03

Το σημερινό μάθημα M124 - Μηχανική Μάθηση αναβάλλεται λόγω αδιαθεσίας και
για προληπτικούς λόγους.

Οι διδάσκοντες,
Γιάννης Παναγάκης, Αναπ. Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πανούσης, PhD