ΠΜΣ Πληροφορική

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
06/08/2020
Ανακοίνωση αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Πληροφορική, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
24/07/2020
ΠΜΣ Πληροφορική: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2020-21
ΠΜΣ Πληροφορική, Μεταπτυχιακά
16/07/2020
Oρκωμοσία διδακτόρων και μεταπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος, της χειμερινής εξεταστικής περιόδου ακ. έτους 2019-2020
ΠΜΣ Πληροφορική
07/07/2020
Ορκωμοσία Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χειμερινής Εξεταστικής Περιόδου
ΠΜΣ Πληροφορική, Μεταπτυχιακά
22/06/2020
ΠΜΣ Πληροφορική - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΠΜΣ Πληροφορική
09/06/2020
Αιτήσεις ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών χειμερινού εξαμήνου 2019-20
ΠΜΣ Πληροφορική
09/06/2020
Αιτήσεις ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών χειμερινού εξαμήνου 2019-20
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Πληροφορική, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
01/06/2020
Προς τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος («Πληροφορικής», «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» και «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»)
ΠΜΣ Πληροφορική, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
01/06/2020
Προς τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος
ΠΜΣ Πληροφορική
29/05/2020
Oλοκλήρωση Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 και εξεταστική Ιουνίου 2020
ΠΜΣ Πληροφορική
26/05/2020
Δηλώσεις Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ Πληροφορική
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Πληροφορική
26/05/2020
Σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος του ΠΜΣ "Πληροφορική"
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Πληροφορική