Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποφάσισε  να αναθέσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 την  διδασκαλία των εξής μαθημάτων σε εξωτερικούς διδάσκοντες:

  • Μ129: «Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα», χειμερινού εξαμήνου, 3 ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως που εντάσσεται στο ΠΜΣ του Τμήματος «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων»
  • Μ107: «Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων», εαρινού εξαμήνου, 3 ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως που εντάσσεται στο ΠΜΣ του Τμήματος «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων»
  • Μ146: «Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας», εαρινού εξαμήνου, 3 ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως (σε συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Π. Μαθιόπουλο και τον Αναπλ. Καθηγητή Δ. Βαρουτά) που εντάσσεται στο ΠΜΣ του Τμήματος «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων»
  • Μ124: «Μηχανική Μάθηση» εαρινού εξαμήνου, 3 ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως (σε συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Παναγάκη) που εντάσσεται στο ΠΜΣ του Τμήματος «Πληροφορική»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι διδακτορικού,  να αποστείλουν έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 e-mail στην διεύθυνση:secretatdi [dot] uoa [dot] gr με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ», επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους με αναφορά στην διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.