Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας για την εξεταστική Ιαν.-Φεβρ. 2022

15/01/2022

Συνημμένα:

α) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την εξεταστική Ιαν.-Φεβρ. 2022

β) διευκρινιστική εγκύκλιος για φοιτητές που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην πλατφόρμα  edupass).