ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία

Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
15/02/2021
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου (εαρινού) εξαμήνου 2020-21
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
04/12/2020
Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21
ΠΜΣ Πληροφορική, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Μεταπτυχιακά
24/09/2020
Λογαριασμοί φοιτητών ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
10/09/2020
Ωρολόγιο πρόγραμμα ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία 2020-21
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
06/08/2020
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία- Ανακοίνωση αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Μεταπτυχιακά
24/07/2020
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2020-21
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Μεταπτυχιακά
22/06/2020
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξηςεισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
18/05/2020
Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία»
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία