Λειτουργία του Τμήματος για 27 και 28 Ιανουαρίου 2022

26/01/2022

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα στη μετακίνηση σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου, αναστέλλονται οι  δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών την Πέμπτη 27/1 και την Παρασκευή 28/1.

Για τις διοικητικές και δραστηριότητες του Τμήματος της Πέμπτη 27/1, συνιστάται η εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) του προσωπικού.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου