Νέες οδηγίες για Ηλεκτρονική Κατάθεσης/Καταχώρησης Εργασιών (πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών) σε ισχύ από 20/10/2023

17/10/2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την Παρασκευή 20/10/2023 η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών αλλάζει.

Παρακαλείσθε οι μεταπτυχιακοί και οι διδάκτορες να μην προχωράτε στην νέα διαδικασία (και εφόσον δεν έχετε ήδη ξεκινήσει την προηγούμενη διαδικασία) μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Τα βήματα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

 1. Μορφοποιείτε την  εργασία σας  σύμφωνα με  τα  αντίστοιχα πρότυπα (templates) που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα ΈΝΤΥΠΑ στις κατηγορίες
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ à  Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Διπλωματικής Εργασίας
 • ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ à Διαδικασία Ηλεκτρονικής Kατάθεσης/Καταχώρησης Διδακτορικών Διατριβών

  Την ίδια μορφοποίηση θα ακολουθήσετε και στην περίπτωση που η συγγραφή της εργασίας σας έχει πραγματοποιηθεί με πρόγραμμα διαφορετικού του MS WORD (π.χ LaTeX). Πρότυπο σε LaTeX θα βρείτε στην κατηγορία εντύπων για Υποψήφιους Διδάκτορες καθώς και οδηγίες για συγγραφή στα Αγγλικά.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος μορφοποίησης θα γίνεται πλέον από τον επιβλέπων καθηγητή και είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε πιστά τα πρότυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  Εφόσον έχει τηρηθεί η μορφοποίηση και έχετε λάβει την έγκριση του επιβλέποντα τότε θα συνεχίζετε στο βήμα 2.

  Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας thesisatdi [dot] uoa [dot] gr δεν θα εξυπηρετεί τον έλεγχο εργασιών (πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατρίβων) και θα καταργηθεί εν ευθέτω χρόνω.
 1. Συμπληρώνετε το αντίστοιχο έντυπο:
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ -> Έντυπο Βιβλιοθήκης Θετικών Επιστημών για Μεταπτυχιακούς
 • ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ -> Έντυπο Βιβλιοθήκης Θετικών Επιστημών για Διδάκτορες

  (είτε ηλεκτρονικά είτε εκτυπωμένο) και το αποστέλλετε από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό υπογεγραμμένο στη Γραμματεία του Τμήματος eformsatdi [dot] uoa [dot] gr με θέμα: «Για ΒΘΕ – ΠΕΡΓΑΜΟΣ» και σώμα: το ονοματεπώνυμο σας, αριθμό μητρώου, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή.

  Το επισυναπτόμενο  έντυπο θα είναι είτε σε ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακές  υπογραφές είτε υπογεγραμμένο και σκαναρισμένο σε pdf ή jpeg. Προσοχή απαιτείται τόσο δική σας υπογραφή όσο και του επιβλέποντα.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε περιορισμό πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, θα συμπληρώνετε υποχρεωτικά και το έντυπο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και θα αποστέλλετε τα δύο (2) έντυπα μαζί.--> Έντυπο περιορισμού πρόσβασης

  Σημειώνεται ότι χωρίς την αποστολή αυτού/ων του/ων εντύπου/ων δεν θα προχωράει η διαδικασία έγκρισης της εργασίας στον ΠΕΡΓΑΜΟ.

 

 1. Μετά την έγκριση της εργασίας εισέρχεστε στην Ενιαία Πλατφόρμα   Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/login.html
  πατώντας το "κουμπί" με τον τίτλο "Είσοδος" κάτω από την ηλεκτρονική κατάθεση. Στη συνέχεια θα κάνετε Login με το λογαριασμό σας (di account) ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητα σας από το NOC.
  Καταχωρείτε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται σύμφωνα με τις οδηγίες  και  μεταφορτώνετε  το  αρχείο  της  εργασίας  (μόνο  pdf) καθώς και όποιου συνοδευτικού υλικού. Σε περίπτωση που το συνοδευτικό  υλικό  περιλαμβάνει  περισσότερα  του  ενός  αρχεία,  τότε αυτά  θα  πρέπει  να  συμπιεστούν  σε  ένα  αρχείο  zip.  Το  όνομα  του αρχείου να είναι κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες. Το μέγεθος του κάθε αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18MB. Στην περίπτωση που κάποια αρχεία υπερβαίνουν το μέγεθος αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών https://helpdesk.lib.uoa.gr/?lang=el_EL).
  Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη κατάθεση εργασιών θα βρείτε εντός πλατφόρμας. http://sci.lib.uoa.gr/ypiresies/psifiaki-bibliothiki-gkrizas-bibliografias/odigies.html

  Ειδικά οι διδάκτορες θα μεταφορτώνουν επιπρόσθετα και την 12- σέλιδη αγγλική περίληψη της διατριβής τους για το ετήσιο βιβλίο που εκδίδει το τμήμα με τις περιλήψεις των διατριβών, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο http://cgi.di.uoa.gr/~phdsbook/gr/index.shtml ως αρχείο zip με ονομασία Abstract_PhD.zip (Προσοχή, η αγγλική περίληψη δεν θα παραδίδεται πλέον στην βιβλιοθήκη).
  Οι διδάκτορες, επιπρόσθετα της παραπάνω διαδικασίας (βήματα 1 έως και 4), θα καταθέτουν ηλεκτρονικά τη διατριβή τους στο σύστημα του ΕΑΔΔ (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών) αφού πρώτα έχουν συμπληρώσει και αποστείλει στο leda [at] di.uoa.gr το αρχείο "Στοιχεία Διδάκτορα". Μετά την αποστολή του αρχείου αυτού θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΕΚΤ ώστε να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική κατάθεση. Από τον Απρίλιο 2021 οι διδάκτορες ΔΕΝ θα καταθέτουν έντυπο αντίτυπο της διδακτορικής τους διατριβής, ώστε να αποσταλεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

 

 1. Προσέρχεστε στην Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών,  προκειμένου να επιστρέψετε τα βιβλία που τυχόν οφείλετε.
  ΔΕΝ παραλαμβάνετε πλέον από τη Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων. Η ΒΘΕ ενημερώνει εσωτερικά  την Γραμματεία του Τμήματος.

 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης για πτυχιακές εργασίες περιγράφεται παρακάτω:

 1. Μορφοποιείτε την  εργασία σας  σύμφωνα με  τα  αντίστοιχα πρότυπα (templates) που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα ΈΝΤΥΠΑ στις κατηγορίες
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ:  Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Πτυχιακής Εργασίας

  Την ίδια μορφοποίηση θα ακολουθήσετε και στην περίπτωση που η συγγραφή της εργασίας σας έχει πραγματοποιηθεί με πρόγραμμα διαφορετικού του MS WORD (π.χ LaTeX). Πρότυπο σε LaTeX θα βρείτε στην κατηγορία εντύπων για Υποψήφιους Διδάκτορες καθώς και οδηγίες για συγγραφή στα Αγγλικά. Για τους προπτυχιακούς φοιτητές παραλείπονται τα βήματα 8  και 9 από τις οδηγίες για συγγραφή στα Αγγλικά.
 1. Εισέρχεστε   στην   Ενιαία   Πλατφόρμα   Ιδρυματικού   Αποθετηρίου/ Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/login.html
  πατώντας το "κουμπί" με τον τίτλο "Είσοδος" κάτω από την ηλεκτρονική κατάθεση. Στη συνέχεια θα κάνετε Login με το λογαριασμό σας (di account) ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητα σας από το NOC.

  Καταχωρείτε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται σύμφωνα με τις οδηγίες  και  μεταφορτώνετε  το  αρχείο  της  εργασίας  (μόνο  pdf) καθώς και όποιου συνοδευτικού υλικού. Σε περίπτωση που το συνοδευτικό  υλικό  περιλαμβάνει  περισσότερα  του  ενός  αρχεία,  τότε αυτά  θα  πρέπει  να  συμπιεστούν  σε  ένα  αρχείο  zip.  Το  όνομα  του αρχείου να είναι κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες. Το μέγεθος του κάθε αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18MB. Στην περίπτωση που κάποια αρχεία υπερβαίνουν το μέγεθος αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο της Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών (email: ledaatdi [dot] uoa [dot] gr , Θέμα: Προσθήκη αρχείου/αρχείων εργασίας).

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος μορφοποίησης θα γίνεται πλέον μέσω της πλατφόρμας (Πέργαμος) και τυχόν διορθώσεις θα αναγράφονται αναλυτικά στο απαντητικό μέιλ  της πλατφόρμας (με θέμα απόρριψη εργασίας) όπου στη συνέχεια θα προχωράτε σε διόρθωση καταχώρησης με βάση τα σχόλια που έγιναν.

  ΔΕΝ θα στέλνετε την εργασία σας στο thesisatdi [dot] uoa [dot] gr η οποία και θα καταργηθεί εν ευθέτω χρόνω.