Νέα Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης / Καταχώρησης Εργασιών για Πτυχιακές και Διδακτορικές Διατριβές

12/09/2023

(Δεν ισχύει επί τους παρόντος για τις διπλωματικές εργασίες)

 

 1. Μορφοποιείτε την  εργασία σας  σύμφωνα με  τα  αντίστοιχα πρότυπα (templates) που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα ΈΝΤΥΠΑ στις κατηγορίες

 

 1. Εισέρχεστε   στην   Ενιαία   Πλατφόρμα   Ιδρυματικού   Αποθετηρίου/ Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/login.html
  πατώντας το "κουμπί" με τον τίτλο "Είσοδος" κάτω από την ηλεκτρονική κατάθεση. Στη συνέχεια θα κάνετε Login με το λογαριασμό σας (di account) ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητα σας από το NOC.

  Καταχωρείτε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται σύμφωνα με τις οδηγίες  και  μεταφορτώνετε  το  αρχείο  της  εργασίας  (μόνο  pdf) καθώς και όποιου συνοδευτικού υλικού. Σε περίπτωση που το συνοδευτικό  υλικό  περιλαμβάνει  περισσότερα  του  ενός  αρχεία,  τότε αυτά  θα  πρέπει  να  συμπιεστούν  σε  ένα  αρχείο  zip.  Το  όνομα  του αρχείου να είναι κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες. Το μέγεθος του κάθε αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18MB. Στην περίπτωση που κάποια αρχεία υπερβαίνουν το μέγεθος αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο της Ηλεκτρονικής Υποβολής (email: thesisatdi [dot] uoa [dot] gr , Θέμα: Προσθήκη αρχείου/αρχείων εργασίας).

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος μορφοποίησης θα γίνεται πλέον μέσω της πλατφόρμας (Πέργαμος) και τυχόν διορθώσεις θα αναγράφονται αναλυτικά στο απαντητικό μέιλ  της πλατφόρμας (με θέμα απόρριψη εργασίας) όπου στη συνέχεια θα προχωράτε σε διόρθωση καταχώρησης με βάση τα σχόλια που έγιναν.

  ΔΕΝ θα στέλνετε την εργασία σας στο thesisatdi [dot] uoa [dot] gr. Στο μειλ αυτό επί του παρόντος θα στέλνονται μόνο οι ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ εργασίες.

  Ειδικά οι διδάκτορες θα μεταφορτώνουν επιπρόσθετα και την 12- σέλιδη αγγλική περίληψη της διατριβής τους για το ετήσιο βιβλίο που εκδίδει το τμήμα με τις περιλήψεις των διατριβών, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο http://cgi.di.uoa.gr/~phdsbook/gr/index.shtml ως αρχείο zip με ονομασία Abstract_PhD.zip (Προσοχή, η αγγλική περίληψη δεν θα παραδίδεται πλέον στην βιβλιοθήκη). Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη κατάθεση εργασιών θα βρείτε εντός πλατφόρμας.
   
 2. Παραλαμβάνετε από τη Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και την καταθέτετε στη Γραμματεία του Τμήματος. Η βεβαίωση έχει ισχύ τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της.

 

 1. Οι διδάκτορες, επιπρόσθετα της παραπάνω διαδικασίας (βήματα 1 έως και 3),
 • θα καταθέτουν ηλεκτρονικά τη διατριβή τους στο σύστημα του ΕΑΔΔ (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών) αφού πρώτα έχουν συμπληρώσει και αποστείλει στο leda [at] di.uoa.gr το αρχείο "Στοιχεία Διδάκτορα". Μετά την αποστολή του αρχείου αυτού θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΕΚΤ ώστε να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική κατάθεση.
 • από τον Απρίλιο 2021 οι διδάκτορες ΔΕΝ θα καταθέτουν έντυπο αντίτυπο της διδακτορικής τους διατριβής, ώστε να αποσταλεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).