Μεταπτυχιακά

Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
25/10/2020
Επίπεδα προληπτικών μέτρων COVID-19 στα ΑΕΙ
Γενικά, Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά
23/10/2020
Ηλεκτρονικές αιτήσεις σίτισης Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Υπ. Διδακτόρων
Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά
22/10/2020
Βασικοί Κανόνες Λειτουργίας Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Linux για το ακ. έτος 2020-2021
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
13/10/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών
Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά
12/10/2020
Aιτήσεις για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδ. έτος 2020-21
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά
09/10/2020
Μεταπτυχιακό μάθημα Μ160 "Σχεδίαση Ψηφιακών CMOS VLSI Κυκλωμάτων"
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
05/10/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό (M113)
Μεταπτυχιακά
02/10/2020
Μεταπτυχιακό μάθημα Μ430 "Μηχανική Μάθηση"
Μεταπτυχιακά
01/10/2020
Παραδόσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος "Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες (M136)"
Μεταπτυχιακά
30/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας (M161)
Μεταπτυχιακά
30/09/2020
Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά
29/09/2020
Δια ζώσης πραγματοποίηση του μεταπτυχιακού μαθήματος Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
Μεταπτυχιακά
29/09/2020
Προπτυχιακό και μεταπτυχιακό μάθημα "Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξ. Σήματος: Ενισχυτική μηχανική μάθηση και στοχαστικά παίγνια" (ΕΠ22γ, M342.ΕΝ2Ε)
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
28/09/2020
Προπτυχιακό μάθημα Αλγόριθμοι Δομικής Βιοπληροφορικής
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (ΘΠ20, Μ171, και ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ)
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά