Μεταπτυχιακά

Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
14/03/2023
Ανακοίνωση για ανταποδοτική υποτροφία
Μεταπτυχιακά
14/03/2023
Λειτουργία τμήματος από Τετάρτη 14/3 έως και την Παρασκευή 17/3
Γενικά, Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
06/03/2023
Ανακοίνωση για το μάθημα Space Image Processing εαρινού εξαμήνου 2022-23
Μεταπτυχιακά
23/02/2023
Έναρξη διαλέξεων του μεταπτυχιακού μαθήματος "Μηχανική Μάθηση (Μ124)"
Μεταπτυχιακά
15/02/2023
Ανακοίνωση για το μάθημα Yπολογιστική Γλωσσολογία (Μ170)
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Πληροφορική, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
15/02/2023
Εξέταση του μαθήματος "Ψηφιακή Προσβασιμότητα & Υποστηρικτικές Τεχνολογίες"
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
14/02/2023
Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2021-22 ΔΠΜΣ «Γλωσσική Τεχνολογία»
Μεταπτυχιακά, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
14/02/2023
ΔΠΜΣ STAR: Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2022-2023 (Ε)
Μεταπτυχιακά
10/02/2023
Εξέταση μαθημάτων ΠΠΣ και ΠΜΣ που αναβλήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
03/02/2023
Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2021-22 ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
03/02/2023
Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2021-22 ΠΜΣ Πληροφορική
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Πληροφορική
26/01/2023
Αναβολή εξέτασης μαθήματος Μ804 Fundamentals of Space Applications and Services
Μεταπτυχιακά
16/01/2023
Υποβολή πτυχ.-διπλ. εργασιών για δημοσίευση στο ετήσιο e-book (19ος τόμος, 2023)
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
03/01/2023
Παράταση υποβολή αιτήσεων δωρεάν σιτισης έως τη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
15/12/2022
Oρκωμοσία μεταπτυχιακών αποφοίτων και διδακτόρων
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Πληροφορική, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία