Ανακοίνωση μαθήματος Μ158 "Σχεδίαση Αναλογικών και Μικτών Αναλογοψηφιακών VLSI Κυκλωμάτων

Το μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής Μ158 "Σχεδίαση Αναλογικών και Μικτών Αναλογοψηφιακών VLSI  Κυκλωμάτων" θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21 στους φοιτητές του ΠΜΣ "Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων" από τον Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παύλο-Πέτρο Σωτηριάδη.

Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 15.15 έως 17.00 από τις 24/2/2021.

Περιγραφή μαθήματος:https://www.ece.ntua.gr/gr/doctoral/courses/710
Προαπαιτούμενα: Προπτυχιακά μαθήματα αντίστοιχα των Ηλεκτρονική Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα χρειαστούν πρόσβαση στις πλατφόρμες του Ε.Μ.Π.
1) MyCourses
2) TEAMS (NTUA)

και καλούνται να επικοινωνούν στα email:
Δημήτριος Μπαξεβανάκης, Υ.Δ.: dimbaxevatcentral [dot] ntua [dot] gr
Βασίλειος Αλιμήσης, Υ.Δ.: alimisisvatgmail [dot] com
Παύλος-Πέτρος Σωτηριάδης, Καθηγητής: ppsatmail [dot] ntua [dot] gr
για να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του μαθήματος.