Αιτήσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης - ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Καλούνται οι φοιτητές ακ. έτους 2021-22 των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Πληροφορική
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

που κατέβαλαν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης, να υποβάλλουν Αίτηση Απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης από την 1η ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 ακολουθώντας τον σύνδεσμο: pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τα ίδια στοιχεία (username, password) με τα οποία κατατέθηκε η αίτηση υποψηφιότητας στα συγκεκριμένα ΠΜΣ.

Δείτε τους Όρους και προϋποθέσεις

Δείτε την υπ' αριθμ. 79803/Ζ1 Υπουργική Απόφαση με θέμα "Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα" (ΦΕΚ 2988/Β΄/8-7-2021)