Αναβολή των μεταπτυχιακών μαθημάτων της Τετάρτης 06/04/22