ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων - Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 03/05/2023 έως 30/05/2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php