Ανταποδοτική Υποτροφία στο μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

Στο πλαίσιο της ανταποδοτικής υποτροφίας για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023-2024 ζητούνται άμεσα τέσσερις (4) φοιτητές για τη διόρθωση φροντιστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

Για τη διόρθωση των φροντιστηριακών ασκήσεων θα δίνονται σαφείς οδηγίες και λύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με την ΕΔΙΠ Μ. Λουκά στο mloukaatdi [dot] uoa [dot] gr (mlouka@di.uoa.gr).

Κατηγορία