Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος

Διαδικτυακή παρουσίαση: Τρίτη 21 Μαΐου 2024 στις 12:00 μέσω Webex

Η Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών/Διιδρυματικών  Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex, την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 στις 12:00.

Join from the meeting link
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m7c5a376017640389f57acf3f42ab09cd

Join by meeting number
Meeting number (access code): 2792 664 7306
Meeting password: TpF3gHTVJ45