Σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος του ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τέθηκε σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος του ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» - "Computer, Telecommunications and Network Engineering".

Ιστοχώρος: https://www.di.uoa.gr/eng