Μεταπτυχιακό μάθημα Μ160 "Σχεδίαση Ψηφιακών CMOS VLSI Κυκλωμάτων"

Καλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ "Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων", που επιθυμούν να  παρακολουθήσουν το μάθημα "Σχεδίαση Ψηφιακών CMOS VLSI Κυκλωμάτων" να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα, κ. Αραπογιάννη, στο email: arapoyanniatdi [dot] uoa [dot] gr