Ανακοίνωση για το μάθημα Yπολογιστική Γλωσσολογία (Μ170)

Για το μάθημα Υπολογιστική Γλωσσολογία (Μ170) παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στην η-τάξη του μαθήματος και για οποιαδήποτε ζητήματα ως προς τις εργασίες και τις δυνατότητες παρακoλούθησης να επικοινωνήσουν στο calexandrisatgs [dot] uoa [dot] gr: https://eclass.uoa.gr/courses/D191/