Υποτροφίες Αριστείας χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Με απόφαση των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χορηγούνται υποτροφίες αριστείας - απαλλαγής από την δεύτερη δόση  των τελών φοίτησης - στους εξής φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων:

 • Πληροφορική
  • CS1.20.0001
  • CS3.20.0001
 • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • EN3.20.0005
  • EN3.20.0009 
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • IC1.20.0006  
  • IC1.20.0009