ΠΜΣ Πληροφορική - Παράταση Προθεσμίας αιτήσεων εισαγωγής φοιτητών 2021-22

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/05/2021 έως 11/06/2021

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: έως 30/06/2021

Έναρξη Μαθημάτων: 04/10/2021

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php