Δηλώσεις Διπλωματικών Εργασιών ακ. έτους 2021-22

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με έτη εισαγωγής 2018, 2019 και 2020 των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ:

  • Πληροφορική
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Data Science and Information Technologies
  • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά
  • Γλωσσική Τεχνολογία
  • Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες
  • Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων

 να δηλώσουν Διπλωματικές Εργασίες στο https://pgs.di.uoa.gr

Οι εισαχθέντες πριν το 2018 ΔΕΝ είναι υπόχρεοι δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας στο Σύστημα.