Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-22

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020 των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ:

  • Πληροφορική
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά
  • Data Science and Information Technologies
  • Γλωσσική Τεχνολογία
  • Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες

 να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου από την 1/4/2022 ως την 1/5/2022 στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://pgs.di.uoa.gr

Καλούνται οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021 όλων των  παραπάνω ΠΜΣ και ΔΠΜΣ να δηλώσουν έως 6 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, από την 1/4/2022 ως την 1/5/2022 στην  Πύλη Φοιτητολογίου του ΕΚΠΑ: https://my-uni.uoa.gr/

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019, 2020 ΚΑΙ 2021. Στην παραπάνω προθεσμία δεν θα δοθεί παράταση.