Υποτροφίες Αριστείας χειμερινού εξαμήνου 2021-22 ΠΜΣ

Με απόφαση των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χορηγούνται υποτροφίες αριστείας - απαλλαγής από την τρίτη δόση  των τελών φοίτησης - στους εξής φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων:

  • Πληροφορική: 7115112100006
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 7115132100002