Υποτροφίες Αριστείας εαρινού εξαμήνου 2021-22 ΠΜΣ Πληροφορική

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Πληροφορική» χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης στους φοιτητές με ΑΜ 7115112100005 και 7115112100006, οι οποίοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στο Β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων και δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή απαλλαγή διδάκτρων.