Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023 ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αγαπητοί-ές Φοιτητές-τριες των ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση των μαθημάτων του ΠΜΣ εαρινού εξαμήνου η οποία θα διεξαχθεί από 23/05/2023 μέχρι 09/06/2023 μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (https://survey.uoa.gr/).
Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα σύμφωνα με την δήλωση μαθημάτων σας.
Η συμμετοχή σας γίνεται με τον ηλεκτρονικό ιδρυματικό σας λογαριασμό και τα ερωτηματολόγια είναι  ανώνυμα. Κατά τη συμμετοχή σας δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται για κάθε λογαριασμό είναι αν έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση ή όχι.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Μανόλης Κουμπαράκης