ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Ανακοίνωση Επιλογής για το ακ. έτος 2023-24

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατά τη Συνεδρίαση της 18/7/2023, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, αποφάσισε να γίνουν δεκτοί οι ακόλουθοι υποψήφιοι (Πίνακας 1 του
συνημμένου αρχείου) για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανά ειδίκευση